Nagroda im. Profesora Andrzeja Wąska


O konferencji

LubLaw Day

LubLaw Day to inicjatywa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL cyklicznych spotkań lubelskiego środowiska prawniczego, które są poświęcone bieżącym problemom prawnym i prawniczym. Środowisko to pomimo tego, że jest bardzo liczne, nie doczekało się powstania jakiejkolwiek platformy współpracy.

LubLaw Day ma być właśnie przestrzenią do spotkania i dyskusji na wspólne tematy.

19 kwietnia 2024r

Collegium Iuridicum, sala CI-300
ul. Spokojna 1, Lublin

Poznaj nasz program

LubLawDay

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

  • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Przewodniczący Rady Programowej LubLaw Day

10:15 – 11:15

Mój pitaval: „Podwójne zabójstwo na LSM”

  • Jarosław Kowalski, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

11:15 – 12:00

Wręczenie Nagrody im. Prof. Andrzeja Wąska

12:00 – 12:30

Przerwa

Moderator:
dr hab. Jarosław Kostrubiec
prof. UMCS

12:30 – 12:50

O granicach ochrony prawnoautorskiej wytworów generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji

  • dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS

12:50 – 13:20

Automatyzacja procesu decyzyjnego w elektronicznym postępowaniu
upominawczym – stan obecny i perspektywy rozwoju

  • Marcin Protasiewicz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
  • Piotr Wiaderny, referendarz sądowy

13:20 – 13:40

Czy sztuczna inteligencja może wspierać proces podejmowania decyzji i zmniejszać wpływ szumu na pracę orzeczniczą

  • Monika Andrzejczak-Zawada, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lubinie z siedzibą w Świdniku

13:40 – 14:00

Wytłumaczalna a interpretowalna sztuczna inteligencja

  • Klaudia Maciejewska, Uniwersytet Szczeciński, Currenda

14:00 – 14:30

Dyskusja

14:30 – 15:30

Przerwa obiadowa

15:30 – 15:50

Monitorowanie zmian aktów prawnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

  • Klaudia Maciejewska, Uniwersytet Szczeciński, Currenda

16:00

Zakończenie konferencji

19:00

Pokaz filmu „Jestem mordercą” reż. M. Pieprzyca oraz dyskusja po projekcji
(sędzia Jarosław Kowalski, adwokat Krzysztof Oleszczuk
i prokurator Joanna Sadurska)
– kino Bajka ul. Radziszewskiego 8

Patron strategiczny

Organizator

Sponsorzy

Zgłoś swój udział

w LubLaw Day

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Akceptacja warunków ochrony danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin; adres e-mail: kul@kul.pl; nr tel.: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: a) telefonicznie: 81 445 32 30; b) drogą poczty elektronicznej: iod@kul.pl. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajduje się w polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, Lublin

+48 81 445 37 23

info@lublawday.pl