Nagroda im. Profesora Andrzeja Wąska

Nagroda im. Profesora Andrzeja Wąska ma na celu uhonorowanie wybitnego prawnika (nauczyciela akademickiego lub prawnika wykonującego zawód prawniczy) wyróżniającego się szczególnym zaangażowaniem w edukację studentów lub aplikantów zawodów prawniczych. Może być przyznana osobie, która chętnie dzieli się swoją wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem, jest rzetelna, cierpliwa, otwarta, tolerancyjna i sprawiedliwa, prezentując tym samym postawę i wartości bliskie Patronowi nagrody.

Nagroda ma charakter honorowy – stanowi ją statuetka.

Kapituła nagrody

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Andrzeja Wąska (dalej jako: „Kapituła”), w skład której wchodzą:

  • Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
  • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS
    (oraz po jednej osobie przez nich wskazanych)

  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie,
  • Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
  • Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Lublinie,
  • Prezes Rady Izby Notarialnej w Lublinie,
  • Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie
  • laureaci konkursu.

Formularz zgłoszeniowy

do nagrody im. Profesora Andrzeja Wąska

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Należy podać zawód kandydata, jego miejsce pracy, okoliczności świadczące o spełnieniu kryteriów nagrody
Załączniki
W razie potrzeby załączenia do zgłoszenia jakichkolwiek dokumentów, prosimy o ich przesłanie mailem na adres: info@lublawday.pl, ze wskazaniem imienia i nazwiska kandydata w temacie wiadomości.
Warunki ochrony danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin; adres e-mail: kul@kul.pl; nr tel.: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: a) telefonicznie: 81 445 32 30; b) drogą poczty elektronicznej: iod@kul.pl. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajduje się w polityce prywatności.