Rada Programowa

W skład Rady Programowej LubLaw Day wchodzą z urzędu:

 • Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Przewodniczący),
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie,
 • Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
 • Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Lublinie,
 • Prezes Rady Izby Notarialnej w Lublinie,
 • Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
 • Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie,
 • Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie,
 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,
 • Prokurator Rejonowy w Lublinie,
 • Prokurator Rejonowy Lublin-Północ w Lublinie,
 • Prokurator Rejonowy Lublin-Południe w Lublinie,
 • Prokurator Okręgowy w Lublinie
 • Prokurator Regionalny w Lublinie.