Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym
LubLawDay

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://lublawday.pl (dalej „Serwis”).

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzi stronę internetową pod adresem https://lublawday.pl i nią zarządza. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu.

 1. Cookies

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na stronie internetowej https://lublawday.pl, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

 • zapewnianie prawidłowego działania serwisu w tym wpływu na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy ikonkę Facebooka, która umożliwia polubienie naszego profilu w serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu.

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, na potrzeby badania aktywności Użytkowników, tworzenia statystyk i analityk, jak również w celu promocji swoich profili w mediach społecznościowych używają w ramach stron internetowych różnych narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, które pomagają mu w realizacji tych celów:

 1. Niezbędne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej dlatego też, nie można ich wyłączyć.
 2. Analiza i statystyka (Google) Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania o ich wyłączeniu.
 3. Narzędzia społecznościowe – zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego na Facebook. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania o ich wyłączeniu.

Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby korzystając z tego linku: https://lublawday.pl/kontakt/.

W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin; adres e-mail: kul@kul.pl; nr tel.: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: a) telefonicznie: 81 445 32 30;
  b) drogą poczty elektronicznej: iod@kul.pl .
 3. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
 1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 2. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 3. liczby wysłanych przez serwer danych;
 4. informacji o przeglądarce Użytkownika;
 5. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m. in. Do zarządzania Serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
c) numer telefonu;
d) adres i nazwa firmy, stanowisko;
e) treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. rejestracja na wydarzenie).

 1. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu:
 1. odpowiedzi na zapytania i żądania oraz udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzania danych w tym zakresie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
 2. prowadzenia naszego fanpage na portalu Facebook na warunkach i zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pośrednictwem o naszych działaniach, wydarzeniach oraz promowaniu naszych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, który pozwala nam na promowanie własnej działalności;
 3. udzielania informacji, odpowiadania na zadawane pytania, udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, który pozwala nam na realizację naszych uzasadnionych celów jakim jest komunikacja z osobami w w/w zakresach;
 4. analizy funkcjonowania i sposobu korzystania z fanpage’a przez użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679;
 5. organizacji i przeprowadzenia konkursów, wydawania nagród. Podstawą do przetwarzania danych jest wówczas udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 6. odpowiadania na korespondencję mailową o listowną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
 7. w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej https://lublawday.pl, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest poznanie aktywności użytkowników na stronie);
 8. ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się z nami. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.
 2. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 3. W razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, dostawcy oprogramowania pocztowego (jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 4. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, chyb że poniżej wskazano inny okres,
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 1. Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.