O konferencji LubLaw Day

LubLaw Day to inicjatywa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL cyklicznych spotkań lubelskiego środowiska prawniczego, które są poświęcone bieżącym problemom prawnym i prawniczym.

Środowisko to pomimo tego, że jest bardzo liczne (dwa wydziały prawa, sądy powszechne, sąd wojskowy, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury wszystkich szczebli, wojewódzki sąd administracyjny, korporacje zawodowe oraz Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), nie doczekało się powstania jakiejkolwiek platformy współpracy.

LubLaw Day ma być właśnie przestrzenią do spotkania i dyskusji na wspólne tematy.